Bilgisayar Oyunlarında Bağımlılık, Şiddet ve Kimlik Kaybının Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkileri: Burkhard Spinnen’in “Nevena” Adlı Romanı

MAKALE

Bilgisayar Oyunlarında Bağımlılık, Şiddet ve Kimlik Kaybının Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkileri: Burkhard Spinnen’in “Nevena” Adlı Romanı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
56
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
177–200
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
İnternet ve bilgisayar bir araya gelerek küresel boyutta hizmet eden sanal bir dünya kurmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak da internet kullanımı ve bilgisayar oyunları çocukların ve gençlerin yaşamında vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Onların bilgisayar oyunları oynamaları gerçek dünyaya paralel olarak kurulan hayali bir dünyanın içerisine girmelerine imkân sağlar. Daha sonra bu hayali dünyayı gerçek dünyanın içerisinde aramaya başlarlar. Ama bilgisayar oyunlarının hayali ve büyülü dünyalarına bağımlı olduklarından gerçek ve hayali dünya arasında ayrım yapamazlar. Her geçen gün hem gerçek hayatlarından hem de kimliklerinden uzaklaşırlar. Ayrıca internetin ve bilgisayar oyunlarının fazla tüketiminin eğitim hayatı, sosyal ve günlük hayat üzerinde de olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Bu zararlı risklerin en önemli etkileri internet kullanımına ve bilgisayar oyunlarına olan bağımlılık, şiddet, kimlik kaybı ve iletişimsizliktir. İnternet ve bilgisayar oyunu bağımlılığının teşhis ve tedavi yöntemleri bu zararlı etkilerin önlenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında çağdaş Alman edebiyatı kendisini bu gelişmelerden soyutlamamaktadır ve bu makalede Alman yazar Burkhard Spinnen’ın “Nevena” adlı romanındaki ana karakterler sözü edilen bu sorunlar bağlamında incelenmektedir.

Uysal, Dudu, Bilgisayar Oyunlarında Bağımlılık, Şiddet ve Kimlik Kaybının Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkileri: Burkhard Spinnen’in “Nevena” Adlı Romanı, The Journal of Academic Social Science Studies, Elazığ, 56, 2017, 177–200, pdf.