Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Avrupa Birliği Algısı

MAKALE

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Avrupa Birliği Algısı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
9-38
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Türkiye açısından evrensel çağdaş hedeflere ulaşmak; demokratikleşme ve özgürlük alanlarının genişlemesi, sosyo-ekonomik refah seviyesinin yükselmesi ve toplumsal kalkınmasının sağlanması anlamına gelmektedir. Bu çerçevede söz konusu bu hedeflere erişebilmek için en etkili araçlarından biri hiç kuşkusuz Avrupa Birliği (AB)’ne üyelik sürecidir. Bu bakımdan kamu kurum ve kuruluşlarından medyaya, sivil toplum yapılarından üniversitelere ve iş dünyasına kadar toplumun bütün kesimlerinin AB’ye yönelik algılarının ve desteklerinin ne oranda olduğu ve hangi nedenler bağlamında değişiklikler gösterdiğinin analizi oldukça önemli bir araştırma alanıdır. Bu çerçevede üniversitelerin AB sürecinin yönetilmesi ve yönlendirilmesinde etkinliğinin artırılması da son derece önemlidir. Söz konusu yaklaşım doğrultusunda bu çalışmada Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne kayıtlı öğrencilerin Türkiye – AB ilişkileri ve AB konusundaki algı, tutum, davranış ve bilgi düzeyleri analiz edilmiştir.

Akdemir, Erhan, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Avrupa Birliği Algısı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1, 2017, 9-38, pdf.