Lise Öğrencilerinin Güvenli Bilgisayar ve İnternet Kullanım Farkındalıklarının İncelenmesi: Bartın İli Örneği

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Güvenli Bilgisayar ve İnternet Kullanım Farkındalıklarının İncelenmesi: Bartın İli Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
83–114
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımı çocuk ve gençler arasında hızla yaygınlaşmaktadır. Öğrencilere okul içinde ve dışında öğrenme deneyimleri ve fırsatları sunan kişisel teknolojiler aynı zamanda da birçok tehlikeyi bünyesinde barındırmaktadır. Bu tehlikelerle mücadelede ise kullanıcıların güvenli bilgisayar ve internet kullanım farkındalıklarının yüksek olması önemlidir. Bu araştırmada, lise öğrencilerinin güvenli bilgisayar ve internet kullanım farkındalık profillerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, Bartın il merkezindeki liselerde öğrenim gören 2029 öğrenciden, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket aracılığıyla elde edilmiştir. Anketten elde edilen verilere göre öğrencilerin güvenli bilgisayar ve internet kullanım farkındalık profilleri daha önceden belirlenen temalar temel alınarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğrencilerin büyük bölümünün güvenli bilgisayar ve internet kullanım farkındalıklarının yeterli olmadığını ve birçok çevrimiçi risklere maruz kalabileceklerini göstermektedir. Araştırmanın tartışma bölümünde, öğrencilerin güvenli bilgisayar ve internet kullanım farkındalıklarını artırmak amacıyla aile, okul ve politika geliştiricilerinin alabileceği önlemlere yer verilmiştir.

Yılmaz, Ramazan - Yılmaz, Fatma Gizem Karaoğlan - Öztürk, Hayriye Tuğba - Karademir, Tuğra, Lise Öğrencilerinin Güvenli Bilgisayar ve İnternet Kullanım Farkındalıklarının İncelenmesi: Bartın İli Örneği, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Ankara, 1, 2017, 83–114, pdf.