Mesleki̇ ve Tekni̇k Li̇selerde Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Dal Seçi̇mi̇ni̇ Etki̇leyen Faktörler: Ampi̇ri̇k Bi̇r İnceleme

MAKALE

Mesleki̇ ve Tekni̇k Li̇selerde Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Dal Seçi̇mi̇ni̇ Etki̇leyen Faktörler: Ampi̇ri̇k Bi̇r İnceleme

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
43
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
363–380
Tam Metin (PDF)
Makale Özeti
Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim veren mesleki ve teknik liseler, hem öğrenciler hem de ülke ekonomisi için katma değer yaratan kurumlardır. Öte yandan, bireyler ve kurumların iş yükünü azaltma ve iş süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlama gibi pek çok özelliği itibariyle bilişim teknolojilerinin (BT) ülkeler açısından önemi giderek artmaktadır. Bu bağlamda, BT eğitimi alan bireylerin alanında uzmanlık eğitimine geçişlerinin başlangıcı niteliğinde olan dal seçimleri üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğunun belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de mesleki ve teknik liselerde BT öğrencilerinin dal seçimini etkileyen faktörlerin incelenmesini konu edinmektedir. Bulgular göstermektedir ki, BT öğrencilerinin dal tercihlerinde en önemli unsur kendileri ve bilgisayarlara duydukları ilgidir. Bu bağlamda, öğrencilerin dal seçimi öncesinde sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi ve BT ürünlerini yeterince tanımasına imkan sağlanmasının öğrenciler açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Engi̇n, Meli̇h - Gürses, Fatih, Mesleki̇ ve Tekni̇k Li̇selerde Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Dal Seçi̇mi̇ni̇ Etki̇leyen Faktörler: Ampi̇ri̇k Bi̇r İnceleme, the Journal of Academic Social Sciences, Elazığ, 43, 2017, 363–380, pdf.