Lise Öğrencilerinin Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamdaki Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamdaki Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
32-40
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin okulda öğrendikleri biyoloji bilgilerini günlük yaşamdaki olaylarla ilişkilendirebilme düzeylerini belirlemektir. Çalışma tarama modelindedir. Çalışmanın örneklemi olarak Kars ilinde bulunan toplam beş Anadolu lisesinden iki Anadolu lisesi random olarak seçilmiştir. Bu iki okuldan 10, 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden toplam 131 lise öğrencisi çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada örneklem grubuna araştırmacı tarafından hazırlanan “Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamdaki Olaylarla İlişkilendirme Bilgi Testi (GYİT)” uygulanmıştır. GYİT’deki sorular difüzyon ve osmoz konularını içeren yedi adet günlük hayattan örnekleri içermektedir. Sorular açık uçlu bir şekilde sorularak öğrencilerden örnekte geçen olayın nasıl gerçekleştiğini açıklamaları istenmiştir. Çalışma sonucunda genel olarak öğrencilerin difüzyon ve osmoz konusunda öğrendikleri bilgileri günlük hayattaki olaylarla ilişkilendirmede yetersiz oldukları görülmüştür. Öğrenci cevaplarına bakıldığında ise olayın ne olduğunu bildikleri fakat biyolojik olarak açıklayamadıkları belirlenmiştir. Bu çalışmada ayrıca elde edilen dikkat çekici sonuçlar da tartışılmıştır.

Aydın, Solmaz - Yel, Mustafa - Çekim, Zehra, Lise Öğrencilerinin Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamdaki Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Ankara, 1, 2017, 32-40, pdf.