Lise Öğrencilerinin Bireysel ve Grup Argümanlarının Kalitesinin Karşılaştırılması

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Bireysel ve Grup Argümanlarının Kalitesinin Karşılaştırılması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
5
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1865–1880
Tam Metin (PDF)
Makale Özeti
Bu araştırmada, lise öğrencilerinin bireysel argümanlarını ile grup argümanlarının kalitesi karşılaştırmak ve farklılık varsa bunun sebebini belirlemek amaçlanmıştır. Karma araştırma desenine sahip araştırmaya 10. sınıflardan yaşları 13-15 arasında değişen 20 öğrenci katılmıştır. Araştırma; toplamda 8 hafta sürmüştür. Araştırma verileri bireysel veya grupla tamamladıkları her bir yazılı argümantasyon etkinliğinin argümantasyon seviyesi ve argümantasyon puanı rubriğine göre değerlendirilmesinden elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre işbirliği içindeki gruplarda gerçekleştirilen argümanların kalitesinin bireysel argümanlardan daha kaliteli olduğu ve bu farklılığa da bireysel etki ve grup etkisi olarak adlandırdığımız iki faktörün etki ettiği belirlenmiştir.

Çelik, Ayşe Yalçın - Kılıç, Ziya, Lise Öğrencilerinin Bireysel ve Grup Argümanlarının Kalitesinin Karşılaştırılması, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Kastamonu, 5, 2017, 1865–1880, pdf.