Lise Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılmalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılmalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
28-40
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada; Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde okuyan ile Kocaeli Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencilerin rekreasyonel faaliyetlere katılımı etkileyen unsurları belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmaya, Kocaeli Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde okuyan 64’ü erkek, 36’sı bayan 100 öğrenci ile Kocaeli Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 47s’i erkek, 53’ü bayan 100 öğrenci, toplam 200 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Alexandris ve Carro tarafından geliştirilen, toplam 6 alt boyut ve 27 maddeden oluşan “Boş Zaman Engelleri” ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 17.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularında, yapılan boş zaman engelleri ölçümü sonucunda spor lisesi ile anadolu lisesi öğrencileri karşılaştırıldığında alt boyutlarından ulaşım sorunu ile zaman ve ilgi eksikliği alt boyutlarında istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunmuştur(p<0,05).

Kahraman, Gözde - Çolak, Enis - Bayazıt, Betül - Yılmaz, Ozan, Lise Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılmalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, İstanbul, 1, 2017, 28-40, pdf.