Liselerde Sigara, Alkol Ve Uyuşturucu/Uçucu/Uyarıcı Madde Kullanım Eğilimleri: Kocaeli Örneği

MAKALE

Liselerde Sigara, Alkol Ve Uyuşturucu/Uçucu/Uyarıcı Madde Kullanım Eğilimleri: Kocaeli Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
47
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
180–199
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu makale; Kocaeli’deki liselerde alkol, sigara ve diğer madde kullanımını araştırmaktadır. Araştırma T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı desteğiyle yürütülmüştür. Lise öğrencilerinin alkol, sigara ve madde kullanma alışkanlıklarının, kullanım eğilimlerinin ve bağımlılıklarının soruşturulduğu bu çalışma, alan taramasına (survey) dayanan betimleyici bir araştırmadır. 2015 yılı Mayıs ayında Kocaeli’deki liselerde toplam 1100 öğrenciye yüz yüze görüşme yoluyla anket uygulanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler ise SPSS yardımıyla analiz edilip, yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular şu şekildedir: Liselerde sigara içme oranı %28,2’dir. Erkek öğrenciler ve parçalanmış ailedeki gençler daha çok sigara içmektedir. Öğrencilerin %18,1’i alkol kullanmaktadır. Liselerde uyuşturucu, uçucu, uyarıcı madde kullanımı %3,6’dır. Öğrenciler en çok esrar, yatıştırıcı/sakinleştirici ilaçlar, bonzai ve ecstasy gibi maddeler kullanmaktadır. Erkek öğrenciler, kız öğrencilerden daha çok madde kullanmaktadır. Diğer aile biçimlerine göre geniş ailede yaşayanlarda madde kullanım oranı daha yüksektir. Evden kaçan öğrenci oranı %17, kendine zarar verme düşüncesinde olanlar %23 ve intihara teşebbüs oranı ise %11’dir.

Genç, Yusuf - Taylan, Hasan Hüseyin, Liselerde Sigara, Alkol Ve Uyuşturucu/Uçucu/Uyarıcı Madde Kullanım Eğilimleri: Kocaeli Örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Elazığ, 47, 2017, 180–199, pdf.