İzmir’deki Kız Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanmama Nedenleri

MAKALE

İzmir’deki Kız Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanmama Nedenleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
262-291
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
En çok ilgi gösterilen sanal ortamlardan biri olan sosyal ağlar, farklı çevrelerin istek ve beklentilerine yanıt verebilmesi nedeniyle kullanıcı sayısını her geçen gün arttırmaktadır. Uluslararası platformda sonuçlarına güvenilen ve sanal kullanıcılar üzerine istatistiksel çalışmalar yapan web sitesi “Global Web Index”in 2013 yılı verilerine göre Facebook hesabına sahip kişilerin en fazla olduğu yaş aralığı %59’la 16-34’tür. Bu yaş aralığı aynı zamanda üniversite öğrencilerinin yaş aralığını da kapsamaktadır. Bilgi iletişim teknolojilerine ulaşımın özellikle bu yaş aralığında çok olmasına rağmen Facebook’ta hiç bulunmayan ya da sonradan hesaplarını kapatan üniversite öğrencileri de bulunmaktadır. Bu çalışma amaçlı örnekleme yöntemi ile Facebook’u hiç kullanmayan ya da bir süre sonra hesabını kapatan ve İzmir’deki Üniversitelerde okumakta olan toplam 45 kız öğrenci değerlendirmeye alınarak oluşturulmuştur. Veri toplama ve analizi sürecinde niteliksel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Uygulamada; Turan, Tinmaz, Göktaş’ın “The Reasons for Non-Use of Social Net -working Websites by University Students” isimli makalelerinde kullandıkları içerik analizi modeli temel alınmıştır. Çalışmada, Facebook kullanmama nedeni olarak çevrimiçi harcanan aşırı zaman ilk sırada yer almaktadır. Katılımcıların yarıya yakını Facebook’ta gerçek kimliğin kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kullanıcılar en çok arkadaşları ile bağlantıda kalmak için onları Facebook kullanmaya davet etmektedir. Araştırmanın varsayımı “Kızların Facebook kullanmama nedeni Facebook’u tehlikeli bulmaları” olarak belirlenmiştir. Ancak araştırma sonunda varsayım doğrulanamamıştır.

Bat, Mikail, İzmir’deki Kız Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanmama Nedenleri, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Gümüşhane, 1, 2017, 262-291, pdf.