Birinci Sınıf Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Yaşamboyu Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki

MAKALE

Birinci Sınıf Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Yaşamboyu Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
282-303
Kategori
Makale Özeti
Üniversiteye henüz başlamış öğrencilerinin eleştirel düşünme (ED) ve yaşamboyu öğrenmeye (YBÖ) ilişkin becerilerinin yeterli düzeyde olduğu varsaymak, bu öğrencilerin universite eğitimini zayıf temeller üzerine inşaa etmelerine neden olabilir. Bu durumdan hareketle, bu araştırma birinci sınıf üniversite öğrencilerinin ED ve YBÖ’e yönelik hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek üzere yürütülmüştür ve bu iki beceri arasındaki ilişkiyi tartışmaktadır. Araştırmaya, Abu Dhabi şehrindeki bir universiteden 19 yaş ortalamasıyla 87 öğrenci katılmıştır. Veriler daha önce diğer araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan iki farklı veri toplama aracı kullanılarak toplanmıştır.  Sonuçlar, öğrencilerin ED puanlarının düşük, YBÖ puanlarının ise ortalamanın biraz üzerinde olduğunu göstermiştir. Kız öğrencilerin ED ve YBÖ puanlarının erkek öğrencilerinkine kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca genel olarak ED ve YBÖ arasında zayıf pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ancak kız öğrencilerin puanları arasındaki ilişki orta derecede pozitif yönde olmuştur. Sonuçlar tartışılmakta, öğrencilerin ED ve YBÖ puanları arasındaki ilişkiyi güçlendirici önerilerde bulunulmaktadır.

Deveci, Tanju - Ayish, Nader, Birinci Sınıf Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Yaşamboyu Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Bartın, 1 , 2017, 282-303, .