Akran Sosyalleşmesinin Tüketici Yenilikçiliğindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

MAKALE

Akran Sosyalleşmesinin Tüketici Yenilikçiliğindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Akran grupları genç tüketicilerin gündelik yaşamlarının önemli bir parçasıdır. Genç bir tüketici dahil olduğu akran grubuyla birlikte vakit geçirir, sosyalleşir, tüketim aktivitelerinde bulunur. Bu sosyalleşme anlarında akranların kullandığı markalar, yeni ürünlere ilgisi genç tüketicilerin dikkatini çekebilir. Bunun yanı sıra akranların ürünlerle ilgili tavsiyeleri de sohbetlerin konusu olabilir. Genç tüketiciler akran grubu içerisindeki konumunu sağlamlaştırmak istediğinde genç tüketicilerin ürün tercihlerinde akran tavsiyelerinin etkisi daha da artmaktadır. Bu bağlamda çalışmada akran sosyalleşmesinin üniversite öğrencilerinin tüketici yenilikçilik düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Veriler bir devlet üniversitesindeki İşletme bölümü öğrencilerinden anket tekniği ile toplanacaktır. Araştırmada normatif ve bilgilendirici akran etkisinin tüketicilerin yenilik arayışında rolünü belirlemek için regresyon analizinden yararlanılacaktır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda uygulamacılara ve gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik öneriler tartışılacaktır. 

Kılıçer, Tuğba - Çelik, Eda Paç, Akran Sosyalleşmesinin Tüketici Yenilikçiliğindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma , ICPESS International Congress on Politic Economic and Social Studies, Sakarya, 2, 2017, pdf.