Etkili İngilizce Öğretmeni Özellikleri: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri (Characteristics of an Effective English Language Teacher: Students' And Teachers' Perceptions)

TEZ

Etkili İngilizce Öğretmeni Özellikleri: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri (Characteristics of an Effective English Language Teacher: Students' And Teachers' Perceptions)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
463417
Sayfa Sayısı
69
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma etkili İngilizce öğretmeninin tanımını Erciyes Üniversitesinde çalışmakta olan 44 İngilizce öğretmeni ve hazırlık okulunda İngilizce öğrenmekte olan 235 öğrenci ile araştırmıştır. Araştırma öz bildirim ölçekli anket ile yapılmıştır. Sonuçlar bazı kategorilerde öğretmenlerin öğrencilerden önemli ölçüde farklı düşündüğünü göstermektedir. Öğretmenler etkin sosyal becerinin en az önemli özellik olduğunu düşünürken öğrenciler pedagojik bilgiyi en az önemli bulmuştur. Diğer yandan, bulgular öğretmen ve öğrencilerin İngilizce yeterliliğin en önemli özellik olduğu konusunda fikir birliğine vardıklarını göstermiştir. Araştırma sonuçları öğrencilerin ve öğretmenlerin etkili İngilizce öğretmen özellikleri hakkındaki düşüncelerinde farklılık olduğunu göstermiştir.

Üstün, Didem, Etkili İngilizce Öğretmeni Özellikleri: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri (Characteristics of an Effective English Language Teacher: Students' And Teachers' Perceptions), Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.