Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

TEZ

Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
463297
Sayfa Sayısı
87
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmada, 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren kullanılan ve 2013 yılından sonra kademeli olarak kaldırılan öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarının fen bilimleri öğretimi açısından katkısının Öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2015-2016 eğitim- öğretim yılında Samsun il merkezinde ve bazı ilçelerde öğrenim gören 108, 7.Sınıf öğrencisi ile çalışma yürütülmüştür. Öğrencilere, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış toplam 15 açık uçlu soru sorularak elde edilen nitel veriler, içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, yine bu okullarda görev yapmakta olan 108 fen bilimleri öğretmenine yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış öğretmen kılavuz kitabıyla ilgili 7, öğrenci çalışma kitabıyla ilgili 3 olmak üzere toplam 10 soru sorularak nitel veriler toplanmış ve elde edilen veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin çalışma kitabı konusunda öğrenci başarısına göre değerlendirmelerinin değiştiği ve akademik başarı oranı ile kitap kullanımının yararlığı konusundaki görüşler arasında pozitif bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Başarılı öğrencilerin kitapların kullanımı ve yararları yönündeki değerlendirmelerinin olumlu olmasına karşın akademik başarıları daha düşük olan öğrencilerin çalışma kitapları zorunlu ek çalışma gerektirdiği için olumsuz olarak değerlendirmişlerdir. Araştırma sonunda öğretmenlerin de çalışma kitaplarının devamlılığı konusunda olumlu görüşler belirttiği çalışma kitaplarının öğrenciler arasında fırsat eşitliği ve ödevler konusunda bütünlük sağladığı, evde ve okulda bireysel çalışmalarda yararlı olduğu konusunda genel bir kanıya sahip oldukları saptanmıştır. Öğretmenler, kitapların içerik ve görsel açıdan eksiklerinin olduğunu, sınav sistemiyle çeliştiğini bu nedenle 8. Sınıflarda yeterince takip edilemediğini belirtmiş ve bu kitapların eksik ya da aksayan kısımlarının düzeltilerek kullanımına devam edilmesinin yararlı olacağını belirtmişlerdir. Öğretmen ve Öğrencilerin genel görüşleri dikkate alındığında bu kitapların kullanımına devam edilmesinin yararlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Varol, Canan, Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.