Ergenlerde Akran Zorbalığı, Sosyal Destek ve Depresyon Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi

TEZ

Ergenlerde Akran Zorbalığı, Sosyal Destek ve Depresyon Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
468333
Sayfa Sayısı
94
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada, ergenlerde akran zorbalığı, sosyal destek ve depresyon arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Özel Maltepe Uğur Okullarında eğitimlerine devam eden 9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencisi 135 katılımcıya, Sosyodemografik Veri Formu, Akran Zorbalığı Ergen Formu, Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği ve Çocuklar İçin Depreyon Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, akran zorbalığı ile akran zorbalığı mağduru olma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin bulunduğu, özellikle fiziksel zorbalık, sözel zorbalık ve diğerlerini dışlama davranışları sergileyen çocuklarda ve sözel zorbalık mağduru ve eşyalarına diğerleri tarafından zarar verilen çocuklarda depresyon düzeylerinin arttığı söylenebilir. Arkadaş desteğinin, akran zorbalığının azalmasında oldukça önemli bir sosyal destek türü olduğu, diğer yandan ailenin destek vermeyişinin özelikle çocukların dışlanması ve eşyalarının zarar görmesi mağduriyetleri ile ilişkili olabileceği söylenebilir.

Kızılkan, İhsan Onur, Ergenlerde Akran Zorbalığı, Sosyal Destek ve Depresyon Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.