Akran Dönütü Uygulamasının İngilizce'yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yabancı Dilde Yazma Kaygısı Üzerindeki Etkisi ve Öğrencilerin Akran Dönütü Uygulaması Hakkındaki Fikirleri (Impact of Peer Feedback on EFL Learners' Foreign Language Writing Anxiety and Their Ideas About Peer Feedback)

TEZ

Akran Dönütü Uygulamasının İngilizce'yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yabancı Dilde Yazma Kaygısı Üzerindeki Etkisi ve Öğrencilerin Akran Dönütü Uygulaması Hakkındaki Fikirleri (Impact of Peer Feedback on EFL Learners' Foreign Language Writing Anxiety and Their Ideas About Peer Feedback)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
463442
Sayfa Sayısı
109
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma akran dönütü uygulamasının İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk hazırlık okulu öğrencilerinin yaşadığı yabancı dilde yazma kaygısını üzerindeki etkisini ve bu öğrencilerin akran dönütü uygulaması hakkındaki fikirlerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda katılımcılar akran dönütü uygulaması hakkında bilgilendirilip eğitilmiş, dokuz hafta boyunca akranlarından dönüt alıp akranlarına dönüt vermiş ve ikinci dilde yazma kaygısını ölçme envanteri çalışmanın başında ve sonunda uygulanmıştır. Bunların yanı sıra on beş katılımcı ile akran dönütü uygulaması hakkındaki fikirleri ve akran dönütünün yabancı dilde yazma kaygısı üzerindeki etkisi hakkında görüşülmüştür. Bu çalışma göstermiştir ki akran dönütü uygulaması üzerine eğitim almanın, akranlarına dönüt vermenin ve akranlarından dönüt almanın yabancı dilde yazma kaygısını azaltmak üzerinde önemli bir etkisi vardır. Öğrencilerin etkili bir şekilde dönüt vermek konusunda eğitilmelerini içeren iyi planlanmış bir uygulama programı ile ancak akran dönütü uygulaması yazma kaygısını azaltmada başarılı bir faktör haline gelebilir. Mevcut çalışmadaki katılımcıların belirttiğine göre akranlarından dönüt alıp akranlarına dönüt vermek daha rahat ve kendine güvenli hissetmelerine yardımcı olmuştur çünkü yazarken akranlarının da benzer hatalar yapıp benzer kaygılar taşıdıklarını fark etmişlerdir. Sonuç olarak, akran dönütü üzerine eğitim vermek ve uygulamalar yap(tır)mak yabancı dilde yazma kaygısını azaltarak ve yabancı dilde yazma farkındalığını arttırarak öğrencilerin başarılı olabileceklerine inanmaları açısından da etkili olma potansiyeline sahiptir.

Kaynak, Mihri, Akran Dönütü Uygulamasının İngilizce'yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yabancı Dilde Yazma Kaygısı Üzerindeki Etkisi ve Öğrencilerin Akran Dönütü Uygulaması Hakkındaki Fikirleri (Impact of Peer Feedback on EFL Learners' Foreign Language Writing Anxiety and Their Ideas About Peer Feedback) , Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.