Genç Nesil Tüketici Satın Alma Sürecinde Sosyal Paylaşım Sitelerinin Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

TEZ

Genç Nesil Tüketici Satın Alma Sürecinde Sosyal Paylaşım Sitelerinin Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
473317
Sayfa Sayısı
147
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma, pazarlama iletişimi, sosyal medya, sosyal paylaşım siteleri, tüketici davranışları ve satın karar alma sürecini kapsamaktadır. Birinci bölümde girişe yer verilmiştir. İkinci bölümde pazarlama iletişimi, sosyal medya ve sosyal paylaşım sitelerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde tüketici davranışları ve satın alma karar süreci başlıkları altında literatür taraması yapılmıştır. Dördüncü bölümde sosyal paylaşım sitelerinin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin satın alma sürecine etkisini ölçmek için bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış, veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, genç nesil tüketicilerin satın alma sürecinde sosyal paylaşım sitelerinin etkin bir şekilde kullanıldığı ortaya konulmuştur.

Ulucan, Dilek, Genç Nesil Tüketici Satın Alma Sürecinde Sosyal Paylaşım Sitelerinin Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma , Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.