Karşılıklı Öğretim Stratejilerinin Genç Yabancı Dil Öğrencileri Dil Yeterlilikleri Üzerine Etkisi (The Impact of Reciprocal Teaching Strategies on Language Proficiency of Young EFL Learners)

TEZ

Karşılıklı Öğretim Stratejilerinin Genç Yabancı Dil Öğrencileri Dil Yeterlilikleri Üzerine Etkisi (The Impact of Reciprocal Teaching Strategies on Language Proficiency of Young EFL Learners)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
459947
Sayfa Sayısı
81
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma, karşılıklı öğretim metodunun (Reciprocal Teaching) öğrencilerin dil öğrenmeye yönelik görüşleri üzerinde ne derece etki gösterdiğini öğrenmek ve onların, okuma becerisi başta olmak üzere temel dil becerilerini geliştirebilip geliştiremeyeceğini görmeyi amaçlar. Bu hedef metodun temel stratejilerinin uygulanabilmesi amacıyla materyal ve etkinlik çeşitliliği sağlanarak öğrencilerin sürece aktif katılımı amaçlanmaktadır. Kendi sınıflarından gözlemler de dahil olmak üzere, araştırmacı, edindiği deneyimler doğrultusunda öğrencilerin süreç içerisinde aktif rol ve kendi öğrenmelerinin kontrolünü almadıkları saptamış ve bu çalışma ile modern işbirlikçi metotlar arayışına girmiştir ve sınıfların daha çok "dil sınıfı" yapısına sahip olmasını amaçlamıştır. Mevcut eğitim uygulamalarının ve öğrenci hazır bulunuşluklarının dikkate alınmasıyla birlikte karşılıklı öğretim metodunun geliştirilmiş versiyonu ile onun TEOG performansı üzerine muhtemel olumlu etkileri hedeflenmiştir. Böylelikle, hedef metot uygulamalarının öngörülmüş olumlu etkilerini test edebilmek amacıyla içerisinde dil seviyelerinin uygulanan bir ön-test ile benzerliği ortaya konulmuş olan iki öğrenci grubunun yer aldığı "yarı-deneysel" araştırma deseni gerçekleştirildi. Deney grubunda karşılıklı öğretim temelli eğitim uygulanırken kontrol grubunda ise alışılagelmiş öğretim uygulamalarına devam edilmiştir ve bu eğitim modeline bu çalışma boyunca "geleneksel eğitim modeli" adı verilmektedir. Her iki çalışma grubunun muhtemel gelişimi ve bunun ne derece gerçekleştirildiğinin belirlenebilmesi amacıyla eğitim süreci sonrasında TEOG sınavı öğrenci performansları, süreç öncesi uygulanan ve bir örnek TEOG sınavı olan ön-test sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin dil öğrenme süreci üzerine görüşleri açısından muhtemel bir değişikliğin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyebilmek amacıyla bir tutum anketi, süreç öncesi ve sonrası olmak üzere hem deney hem de kontrol grubu üzerinde uygulanmıştır.

Dokur, Kadir, Karşılıklı Öğretim Stratejilerinin Genç Yabancı Dil Öğrencileri Dil Yeterlilikleri Üzerine Etkisi (The Impact of Reciprocal Teaching Strategies on Language Proficiency of Young EFL Learners), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.