Akademik Başarısı Düşük ve Yüksek Olan Üniversite Öğrencilerinin Nitelikleri

MAKALE

Akademik Başarısı Düşük ve Yüksek Olan Üniversite Öğrencilerinin Nitelikleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
6
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
2199-2214
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim gören yüksek ve düşük akademik başarıya sahip öğrencilerin niteliklerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2013–2014 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 950 kadın 436 erkek olmak üzere toplam 1376 öğrenci oluşturmaktadır. Bulgulara göre, kadınlar, yurtta kalanlar, okudukları bölümü 1. ve 4. tercih aralığında tercih edenler, okudukları bölümden memnun olanlar, mezuniyet sonrasında 1 yıl içerisinde iş bulabileceğini düşünenler ve herhangi bir işte çalışmayanlar yüksek düzeyde akademik başarı göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.

Yıldırım, İbrahim - Zorbaz, Selen Demirtaş - Ulaş, Özlem - Kızıldağ, Seval - Dinçel, Emine Feyza, Akademik Başarısı Düşük ve Yüksek Olan Üniversite Öğrencilerinin Nitelikleri, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Kastamonu, 6, 2017, 2199-2214, pdf.