Çocukların İletişim Araçları ve İnternet Kullanma Durumu ile Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Düzeyleri

MAKALE

Çocukların İletişim Araçları ve İnternet Kullanma Durumu ile Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Düzeyleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
23
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
219-236
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte bilgisayar çocukların dünyasında önemli yer edinmiştir. Internet, çocukların dünyayı keşfetmeleri, öğrenmeleri ve eğlenmeleri için mükemmel bir ortamdır. Ancak, internet kullanımının özellikle çocuklara yönelik gözlenen riskleri de bulunmaktadır. Bu araştırmada 5, 6 ve 7. sınıfta öğrenim gören çocukların iletişim araçlarını hangi amaçlarla, nasıl kullandıkları ortaya koyulmaya çalışılmış, sosyo-demografik verileri ile iletişim araçlarını kullanma durumları değerlendirilmiştir. Üç ilköğretim okulundaki 5, 6 ve 7. sınıfta öğrenim gören çocuklar ile araştırmaya katılmayı kabul eden ebeveynleri (N=286) araştırma kapsamına alınmıştır. Çocukların %30.2’i 11 yaşında, %36.9’u 12 yaşında, %32.7’i 13 yaşındadır ve %49.2’i kız, %50.8’i de erkeklerden oluşmaktadır. Veriler yüzdelik, frekans, varyans analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamındakilerin %60’nın evinde bilgisayar ve %97.5’nin internet bağlantısı bulunmaktadır. Çocukların odalarında iletişim araçları içerisinde en fazla telefon bulundurdukları belirlenmiştir. Çocukların %56,8’i hafta sonu veya her gün günde iki saat kadar bilgisayar kullanmaktadırlar. İletişim araçlarını kullanma hakkında çocuğuyla ilgili olumsuz ya da nötr tutuma sahip ebeveyn bulunmamaktadır. Ebeveynlerin tamamına yakını çocuklarının iletişim araçlarını kullanmalarını olumlu değerlendirmektedir. Ebeveynlerin %75,8’i evde VCD, DVD, video, kamera gibi iletişim teknolojisi araçlarını kullanmaktadır. %71.3’i evde bilgisayarı sadece hafta sonunda kullanmaktadır. Evde internet kullanım oranı %95.1’dir. Ebeveynlerin %33,5’i sosyal ağ sitelerine girmek ya da eğlenmek için bilgisayar kullanmaktadır. Bulgular ışığında çocukların teknolojiyi sağlıklı kullanmalarına ilişkin öneriler sunulmuştur.

Yalçın, Hatice - Duran, Zafer, Çocukların İletişim Araçları ve İnternet Kullanma Durumu ile Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Düzeyleri , Turkish Studies Dergisi, Ankara, 23, 2017, 219-236, pdf.