Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

MAKALE

Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1-45
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, eğitim bilimleri enstitüsünde eğitim almakta olan öğrencilerin öğretim elemanlarına, danışmana, lisansüstü eğitim sürecine, fiziksel koşullara, yöneticilere yönelik memnuniyetlerinin çeşitli değişkenlere göre değişiminin incelenmesidir. Ayrıca lisansüstü eğitim akademik edinim, bireysel ve sosyal fayda ile iş hayatına katkı açısından da incelenmiştir. Araştırma, betimsel tarama deseninde yürütülmüş; araştırma verileri, 364 lisansüstü eğitim öğrencisinden, araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçeklerle elde edilmiştir. Araştırmanın başlıca sonuçları, akademisyenlerin lisansüstü eğitimden beklentilerinin diğer meslek gruplarından yüksek olduğu; doktora öğrencilerinin akademik edinimlerinin, yüksek lisans öğrencilerinden daha yüksek olduğu ve eğitim programının bireysel ve sosyal fayda ile iş hayatına katkıyı etkilemediği yönündedir. Metin içinde daha ayrıntılı bulgulara yer verilmiş ve bulgulara dayalı önerilerde bulunulmuştur.

Tonga, Emine Su - Çakır, Hasan - Yılmaz, Ayşe Bağrıaçık, Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Gefad, Ankara, 1, 2017, 1-45, pdf.