Ev'den Sokak'a, Okul'dan Eylem'e Son Çocuk Sömürge: YDG-H Gençliği

MAKALE

Ev'den Sokak'a, Okul'dan Eylem'e Son Çocuk Sömürge: YDG-H Gençliği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
47
Yıl
Sayfa Aralığı
561-570
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Son dönemlerde ülkemizdeki güncel sorunlar haline gelen çocuk suçluluğu, kendisini yeni bir mekân ve simge içerisinde göstermeye başlamıştır. Şiddeti bir çıkış yolu olarak gören ve bunu normal bir sürecin parçası olarak kabul eden bu çocuklar, kendilerini YDG-H (Yurtsever Gençlik Devrimci Hareketi) olarak tanımlamışlardır. PKK’nın gençlik yapılanması, PKK’nın Siyah Gömleklileri, PKK’nın Şehir Asayiş Timi ya da PKK’nın polisleri gibi isimlerle anılan YDG-H, yol kesme, kimlik kontrolü yapma, mahallelerde asayiş sağlama gibi hukuk dışı eylemlerle kendine bir varlık alanı belirleyerek ve diğer alanlar üzerinde şiddet içeren bir hakimiyet kurmaya çalışmaktadır. Varlık alanı olarak genellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şehirleri seçen bu yapılanma özellikle Hakkâri, Şırnak, Van ve Diyarbakır gibi illerde faaliyet göstermeye başlamıştır. Genellikle yaşadığı sokak ya da mahallelerinin çocukları olan bu gençlik, Abdullah Öcalan’a bağlılığını ilan etmiş ve PKK’nın KCK yapılanması sonucu savunma birimleri olarak harekete geçmişlerdir. Sosyolojinin önemli bir alanı olan toplumsal hareketlerde yer verilebilecek YDG-H, gerçekleştirdiği son eylemlerle de bu sürecin dışına taşmıştır. Toplumsal hareketler de eylem için amaç ve yöntem net olarak izah edilebilirken, YDG-H için bu türden açıklamaların pek mümkün olmadığı görülmüş ve bu yüzden YDG-H için örgütün üyeleri ile görüşmenin en sağlam ve doğru yöntem olacağına karar verilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, YDG-H üyelerinin, neden bu hareket içerisinde yer aldıkları ve neye hizmet ettiklerini ortaya koymaktır. Yaşları on dokuzu geçmemiş olan bu gençlerin, şiddeti bir çözüm yolu olarak seçmiş olmasının sebepleri yerinde görülmeye çalışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda özellikle Van kent merkezine Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari’den göç eden ailelerin çocukları ile görüşülmüş ve Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezinde ulaşabildiğimiz bazı gençlerle de diyalog kurma imkânı bulunmuştur. Nitel bir yöntem izleyene bu çalışmamızda derinlemesine görüşme ve gözlem teknikleri kullanılmış ve ifadeler not edilmiştir. Çalışmada kullanılmak istenen isimler YDG-H üyeleri tarafından kabul edilmediği için kullanılamamış, bunun yerine kodlama yapılmıştır.

Palabıyık, Adem, Ev'den Sokak'a, Okul'dan Eylem'e Son Çocuk Sömürge: YDG-H Gençliği , Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 47 , 2016, 561-570, pdf.