Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Okul Spor Tesislerinden ve Yönetiminden Memnuniyetlerinin Araştırılması

MAKALE

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Okul Spor Tesislerinden ve Yönetiminden Memnuniyetlerinin Araştırılması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
22-35
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Araştırmanın amacı; Marmara Üniversitesi Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin okul spor tesislerinden ve yönetiminden memnuniyetlerinin araştırılması ve karşılaştırılmasıdır. Araştırmada Bilgi ve veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırma grubu içerisinde bulunan Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin bir kısmına ön anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik hazırlanan anket çalışması, her iki üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Bölümü öğrencilerinden 71'i kız 152 erkek öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına alınarak istatistiki program sayesinde ki-kare analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda test verilen ne göre: iki üniversitede okuyan erkek ve bayan öğrencilerin, okullarındaki spor tesislerinin yeterliliği, bakım ve onarımı, gerekli araç-gereç ve teçhizatların yeterliliği araştırılmıştır. Ayrıca dersliklerin fiziki yapısından, bu tesislerin yönetiminden ve öğrencilere internet kullanma imkanı sağlanması; Soyunma odaları, wc ve duş alına gibi imkanlar sağlanıp sağlamadığı, yönetim den ve personel memnuniyetleri ile spor yapma imkanları araştırılmıştır. Bu araştırmalar % 33,6'sını öğretmenlik, % 41,7 sini ,antrenörlük, % 24,7 sini de yönetim bölümü öğrencileri oluşturmaktadırlar. Lisanslı olarak spor yapan öğrenciler (127) spor yapmayan öğrencilere (96) göre daha fazla olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre: Okuldaki tesislerin her yıl bakımdan geçtiği yargısına bayan ve erkek öğrencilerin düşüncelerinde farklılık vardır. Erkek öğrenciler bayan öğrencilere göre; Tesislerin her yıl bakımdan geçtiğine daha fazla katılmaktadırlar. Üniversite değişkenine göre; Marmara Üniversitesi öğrencileri, Atatürk Üniversitesi öğrencilerine göre daha fazla ders dışı aktif spor yapmaktadır. Yine üniversite değişkenine göre; Marmara Üniversitesi Atatürk Üniversitesi öğrencilerine göre; öğrencilerin spor yapmaları ile daha fazla ilgilenmektedirler.

Tozoğlu, Erdoğan - Karahüseyinoğlu, M. Fatih - Kepoğlu, Abdurrahman - Yorulmaz, Mehmet - Şebin, Kenan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Okul Spor Tesislerinden ve Yönetiminden Memnuniyetlerinin Araştırılması , Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1, 2017, 22-35, pdf.