Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Okul Öncesi Lisans Eğitimi Dönemi’nde “Görsel Okur-Yazarlık” Dersinin Gerekliliği

MAKALE

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Okul Öncesi Lisans Eğitimi Dönemi’nde “Görsel Okur-Yazarlık” Dersinin Gerekliliği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
888-907
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın yapılmasındaki amaç; Güzel Sanatlar Eğitimi ile Okul Öncesi Eğitimi alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının çocuk resimlerini bilimsel verilere dayandırarak okuyabilmeleri ve görsel okur-yazarlığa ilişkin literatür taraması, ortaya konan çalışmalarla ülkemizin görsel okur-yazarlık alanında genel durumunu betimleyen bir analiz yapabilmektir. Bu çalışmada yöntem olarak; “Sunuş Yönüyle Öğretme Stratejisi” kullanılırken, öğrenciye ilk aşamada ilke, kavram ve genellemeler düzenli ve programlı bir şekilde anlatılmış, temel bilgiler hazırlanarak öğrencilere sunulmasının ardından ilk planda somut düşünce detaylarıyla anlatılarak gösterilen örneklerle konu desteklenmiştir. Günümüzde artık harflerin bir araya gelerek oluşturduğu metinlerle yani alfabe okur yazarlığıyla insanların birbirleriyle iletişim kurmaları artık yeterli gelmemektedir. Bu nedenle eğitimcilerin, özellikle okul öncesinden başlayarak ilköğretim okullarında hem sözcükleri hem de resimleri işlemeyi, onlara bir anlam yüklemeyi, başka bir anlatım tarzıyla metin, renk ve resimler arasında bir bağ oluşturarak birinin diğerini desteklemesi tezinden yola çıkan görsel okur-yazarlığı öğrenmeleri ve bu konuda uzman kişilerden eğitim almaları sağlanmalıdır. Bu eğitimi alabilmeleri için Eğitim Fakültelerinin gerek Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü gerekse, Okul Öncesi Eğitimi Bölümlerine en azından seçmeli olarak konulacak görsel okur-yazarlık dersi ile ülkemizin geleceğinde söz sahibi olan öğretmenlerin bu konuda bilinçlenmesi sağlanabilir.

Karabay, Özdemir, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Okul Öncesi Lisans Eğitimi Dönemi’nde “Görsel Okur-Yazarlık” Dersinin Gerekliliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Van, 1, 2017, 888-907, pdf.