Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Çalgıları-Blok Flüt Dersinden Beklentileri: Uludağ Üniversitesi Örneği

MAKALE

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Çalgıları-Blok Flüt Dersinden Beklentileri: Uludağ Üniversitesi Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
382-403
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Blok flüt Türkiye’de 1960’lı yıllardan günümüze kullanılan genel müzik eğitimi çalgısıdır. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı programlarında Okul Çalgıları – Blok Flüt dersi ile amaçlanan, müzik öğretmeni adayı olan öğrencilerin bu çalgıya yönelik çalma becerilerinin yanı sıra öğretme becerilerinin de geliştirilmesidir. Araştırma aksiyon araştırmasıdır. Araştırmada, öğrencilerin Okul Çalgıları – Blok Flüt dersinden beklentilerini belirleyebilmek için görüşmeler yapılmıştır. 2016-2017 Güz döneminde Okul Çalgıları – Blok Flüt dersini seçen on beş öğrenci ile görüşülmüş ve onların bu dersten müzikal beklentileri, müzik öğretmenliği açısından beklentileri, Türk Müziği açısından beklentileri ve genel beklentileri ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda öğretmenlik mesleği açısından öğrencilerin beklentileri iyi çalma ve iyi öğretme olarak kodlanmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler, daha önce genel müzik eğitimlerinde blok flüt eğitimi almış olmalarına rağmen Okul Çalgıları – Blok Flüt dersinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler, blok flütün diğer çalgılar ile kıyaslandığında daha ucuz ve öğrenilmesi daha kolay bir çalgı olduğu için genel müzik eğitimi açısından uygun bir çalgı olduğunu, bu çalgı ile çoksesli müzik algısının arttırılabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca, öğretebilecek düzeyde çalabilmek, deşifre kabiliyetlerini arttırmak öğrencilerin bu dersten beklentileri arasındadır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bu derse yönelik önerilerine yer verilmiştir.

Sakin, Ajda Şenol, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Çalgıları-Blok Flüt Dersinden Beklentileri: Uludağ Üniversitesi Örneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Van, 1, 2017, 382-403, pdf.