Süreçsel Drama Oturumlarının Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Seviyelerine Etkisi

MAKALE

Süreçsel Drama Oturumlarının Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Seviyelerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
47-68
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Çalışma 3. ve. 4. sınıf okul öncesi öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı seviyelerine süreçsel drama yoluyla katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. . Bu amaca ulaşabilmek için 21 saatlik medya okuryazarlığı ile ilgili süreçsel drama oturumları oluşturulmuştur. Bu çalışma 15 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplam 16 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırma boyunca veriler, katılımcı paylaşımları ve dokümanlar olmak üzere nitel olarak toplanmış ve çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Verilerin analizi içerik analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Çalışma sonucunda süreçsel drama atölyelerinin katılımcıların medya okuryazarlığı seviyeleri üzerinde olumlu etkiler bıraktığı görülmüştür.

Alıcı, Şule - Gökbulut, Özlem Öznur, Süreçsel Drama Oturumlarının Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Seviyelerine Etkisi, Yaratıcı Drama Dergisi, Ankara, 1, 2017, 47-68, pdf.