Akran Zorbalığı ve Toplumsal Önemi: İki Olgu Sunumu

MAKALE

Akran Zorbalığı ve Toplumsal Önemi: İki Olgu Sunumu

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
114-118
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Zorbalık, özellikle çocuk ve ergenlerin gelişim süreçlerini sekteye uğratıp gelecek yaşantılarına ömür boyu devam edebilen olumsuz izler bırakır. Bunun yanında zorbalık birçok psikopatolojilerin ortaya çıkmasını tetikleyebilen bir zemin oluşturması açısından önem arz etmektedir. Bu perspektifte akran zorbalığı, duygusal zorbalık ve siber zorbalık kavramlarını içinde barındıran iki olgu ile tartışılmıştır. Olguların her ikisinde de depresif belirtiler ön plana çıkmış ve aile tutumlarında sorunlar olduğu görülmüştür. Bunların yanında zorbalığa karşı koruyucu tedbirlerin ve faydalı olabilecek ampirik sosyal destek türünün dikkatle ele alınması katkı sağlayacaktır.

Kara, Halil - Kaçar, Murat, Akran Zorbalığı ve Toplumsal Önemi: İki Olgu Sunumu, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, İstanbul, 2, 2017, 114-118, pdf.