Akran Zorbalığı

MAKALE

Akran Zorbalığı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
195-203
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Akran zorbalığı, kendini savunmada zorlanan bir çocuk veya ergenin, tekrarlayan biçimde bir veya daha fazla öğrenci tarafından kasıtlı olarak yapılan rahatsız edici davranışlara maruz kalmasıdır. Akran zorbalığı, herhangi bir provokasyon olmadan gerçekleşmektedir bu nedenle akran istismarı olarak da tanımlanabilir. Zorbalık, kurbanı itme, kurban ile sözel veya yazılı iletişim şeklinde, direk etkileşim yolu ile olabileceği gibi, yanlış, zarar verici dedikodu yaymak gibi dolaylı yollarla da olabilir. Çocuklar akran zorbalığında temel olarak zorba, kurban ve zorba/kurban olmak üzere üç şekilde rol alırlar. Okul çağı çocuklarının yaklaşık %50'si yaşamlarının bir döneminde zorbalığa maruz kalmakta ve akran zorbalığının sıklığı giderek artmaktadır. Akran zorbalığına dahil olan her bireyde, bulunduğu role göre farklı psikiyatrik ve fiziksel semptomlar ortaya çıkabilmektedir. Bu yazıda akran zorbalığının tanımı, türleri, sıklığı ve psikiyatrik hastalıklarla ilişkisi ele alınacaktır.

Karatoprak, Serdar - Özcan, Özlem, Akran Zorbalığı, Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel Dergisi, 3, 2017, 195-203, pdf.