Bodrum İlçesindeki Öğrencilerin Sağlık Eğitimi İhtiyaçlarının Belirlenmesi Öğrencilerin Sağlık Eğitim İhtiyacı

MAKALE

Bodrum İlçesindeki Öğrencilerin Sağlık Eğitimi İhtiyaçlarının Belirlenmesi Öğrencilerin Sağlık Eğitim İhtiyacı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
145-150
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu çalışmada öğrencilerin en çok öğrenmek istedikleri sağlıkla ilgili konuları ve öğretmenlerin öğrencilere verilmesi gerektiğini düşündükleri sağlık eğitimi konularını saptanmak amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel tipte olan bu çalışmada, Bodrum İlçesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan 3-12. sınıf öğrencileri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örnek büyüklükleri hesaplanmış ve öğrenci listelerine göre sistematik örneklem yöntemi kullanılarak hangi öğrencilere ulaşılacağı belirlenmiştir. Bulgular: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında merak edilen sağlık konularının başında “Kanser ve korunma önlemleri” yer almaktadır. “Sağlık ve hastalık tanım ve kavramları” ilkokulda merak edilmektedir. Ortaokul ve lise öğrencileri “kalp damar hastalıkları”, “nörolojik hastalıklar” ve “ruh sağlığı ve hastalıkları” gibi daha klinik kavramları merak etmektedir. “İlkyardım” ilkokulda en çok merak edilen ilk beş konu arasına girmezken, ortaokulda beşinci sırada, lisede ise ikinci sırada bulunmaktadır. Öğretmenler ise ilkyardım konusunun ilkokul öğrencilerine verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin ortak olarak belirttiği tek konu “Bulaşıcı hastalıklar ve bulaşma yolları” olmuştur. Sonuç: Toplum Sağlığı Merkez’ince öğrencilere verilecek eğitimlerde araştırma sonuçlarının dikkate alınması ve öğretmenlerle işbirliği yapılması uygun olacaktır. Ayrıca çalışma sonuçlarının ders kitapları yazarlarına, müfredat program geliştiricilerine ve okullarda sağlık eğitimi verecek profesyonellere yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.

Sevencan, Funda - Arıkan, Özgür - Öksüz, Serpil - Ceyhan, Mustafa Nuri, Bodrum İlçesindeki Öğrencilerin Sağlık Eğitimi İhtiyaçlarının Belirlenmesi Öğrencilerin Sağlık Eğitim İhtiyacı, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Ankara, 4, 2017, 145-150, pdf.