Gençler ve Tütün Ürünler

MAKALE

Gençler ve Tütün Ürünler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
Özel Sayı
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
6-11
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Gençler arasında tütün ve tütün ürünleri kullanımı giderek artmaktadır. Sigara gibi elektronik sigara ( esigara), nargile, ısıtılmış tütün ürünleri gibi tütün ürünleri gençler arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Sebepler arasında gençlik döneminin özellikleri, kişisel, ailevi, ekonomik ve sosyokültürel nedenler, sosyal medya, internet ve tütün endüstrisinin agresif reklam ve pazarlama stratejileri ile tütün kontrol politikalarının devletlerce ağırlıkla talebi azaltıcı önlemlere yönelik uygulanması, arzı azaltıcı önlemlerin geri planda kalmasıdır. Tütün kontrolü politikaları doğrudan insan hakları ile ilişkilidir.

Küçük, Filiz Çağla Uyanusta, Gençler ve Tütün Ürünler, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Ankara, Özel Sayı, 2017, 6-11, pdf.