2017 Referandumunda Genç Seçmenlerin Siyasal Tercihlerine İlişkin Bir İnceleme: Fırat Üniversitesi Örneği

MAKALE

2017 Referandumunda Genç Seçmenlerin Siyasal Tercihlerine İlişkin Bir İnceleme: Fırat Üniversitesi Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
12
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
75-94
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Yarı doğrudan demokrasinin araçlarından biri olan referandum ülkemizde 16 Nisan 2017 tarihinde yedinci defa gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda referandum ülkemizde nadir olarak gerçekleştirilen bir demokratik uygulamadır. Referandumlar bir seçim olarak değerlendirilmese dahi sonuçta seçmenler referandumda bir siyasal tercihte bulunmaktadırlar. Özellikle ülkemizde referandumlar siyasi partilerin kampanyaları ile adeta bir siyasal seçim atmosferinde yaşanmaktadır. Bu çerçevede, referandum süreçlerinde siyasal davranış konusu önemle üzerinde durulan konulardan biri olmaktadır. Ancak, buna rağmen referandumlarda siyasal davranışa ilişkin çalışmalar oldukça sınırlıdır. Referandum sürecinin ve sonrasının önemli tartışma konularından biri gençlerin referandumda nasıl bir siyasal tercih ortaya koyduğudur. Genç seçmenler içerisinde üniversite gençliği önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Bu anlamda, üniversite gençliğinin 2017 referandumuna ilişkin bakışını ve siyasal tercihlerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada alan araştırması yöntemi uygulanmıştır. Fırat Üniversitesi’nde farklı fakültelerde ve meslek yüksekokullarında eğitim gören 450 öğrenci ile yüz yüze anket tekniği ile görüşülerek elde edilen bulgular analiz edilerek, üniversite gençliğinin referandumdaki siyasal tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, üniversite gençliğinin önemli bir bölümü siyasete orta düzeyli ilgi duyduğu, siyasal katılımının ise izleyici düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Üniversite gençliği referandum sürecinde, olası bir genel seçimde oy vermeyi düşündükleri partilerin süreçteki pozisyonları çerçevesinde bir siyasal tercih ortaya koymuşlardır. Yine üniversite gençliğinin siyasete ilgi düzeyi de bu süreçte önemli bir faktör olarak belirlenmiştir.

Doğan, Adem, 2017 Referandumunda Genç Seçmenlerin Siyasal Tercihlerine İlişkin Bir İnceleme: Fırat Üniversitesi Örneği , Turkish Studies Dergisi, Ankara, 12, 2017, 75-94, pdf.