Ergenlerde Saldırganlığı Azaltmaya Yönelik Psiko - Eğitim Programı

MAKALE

Ergenlerde Saldırganlığı Azaltmaya Yönelik Psiko - Eğitim Programı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Kitap Bölümü
Kitap Adı
Grupla Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programları II
Yazar/Editör
Yayınevi
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
347-425
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma ile saldırganlığı önlemeye yönelik psiko-eğitim programının ergenlerdeki saldırganlığı azaltmadaki etkisi incelenmiştir. Araştırma, bir deney ve bir kontrol grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Gruplar belirlenirken Can (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Saldırganlık Ölçeği kullanılmıştır. Saldırganlık puanı yüksek olan gönüllü öğrencilerden her gruba 6 erkek 6 kız olmak üzere 12 kişi atanmıştır. Saldırganlık ölçeği, deney ve kontrol gruplarına ön test olarak verilmiştir. Deney grubunda yer alan öğrencilere “Ergenlere Yönelik Psiko-Eğitim Programı” 12 oturum olarak uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Son test, deneysel uygulamaların bitiminden hemen sonra, izleme ölçümleri ise 2 ay sonra uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, Ergenlere Yönelik Psiko-Eğitim Programının (EYP) öğrencilerin saldırganlık toplam, fiziksel saldırganlık, öfke ve düşmanlık puanlarını azaltmada etkili olduğu ve bu etkinin iki ay sonra da devam ettiği, bunun yanı sıra sözel ve dolaylı saldırganlık puanlarını azaltmada etkili olmadığı şeklindedir.

Yavuzer, Yasemin, Ergenlerde Saldırganlığı Azaltmaya Yönelik Psiko - Eğitim Programı, Ankara, , Grupla Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programları II, Pegem Akademi Yayıncılık, 2017, 347-425, pdf.