Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarına Etkisi

MAKALE

Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarına Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Kitap Bölümü
Kitap Adı
Grupla Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programları II
Yazar/Editör
Yayınevi
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
161-198
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı grupla psikolojik danışma uygulamasının, üniversite öğrencilerinin kendini açma örüntülerini etkileyip etkilemediğinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1998–1999 eğitim-öğretim yılı 1. sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Tesadüfî eleman örnekleme yöntemi ile toplam 121 öğrenciye “Kendini Açma Envanteri” uygulanmıştır. Elde edilen kendini açma genel puan ortalamalarına göre 200 ve altında alan öğrencilerden yine tesadüfî olarak 32 öğrenci seçilmiş bu öğrenciler deney (n=16) ve kontrol grubu (n=16) şeklinde sınıflandırılmıştır Öğrencilerin kendini açma düzeylerini ölçmek için Selçuk (1989), tarafından geliştirilen “Kendini Açma Envanteri” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; 1. Grupla psikolojik danışmanın, öğrencilerin kendini açma davranışını önemli düzeyde etkilediği saptanmıştır. 2. Grupla psikolojik danışmanın, öğrencilerin öncelikli olarak kendini açtığı bireylerle ilgili tercihlerine ilişkin sıralamanın değişmesine yol açmıştır. Ayrıca öğrencilerin öncelikli olarak kendini açtığı konularla ilgili tercihlerine ilişkin sıralamada da değişikliğin olduğu gözlenmiştir

Avşaroğlu, Selahattin - Üre, Ömer, Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarına Etkisi , Ankara, , Grupla Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programları II, Pegem Akademi Yayıncılık, 2017, 161-198, pdf.