Grup Odaklı Sosyal Hizmet Müdahalesinin Devlet Korumasındaki Ergenlerin Problem Çözme Becerilerine Etkisi

TEZ

Grup Odaklı Sosyal Hizmet Müdahalesinin Devlet Korumasındaki Ergenlerin Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
423219
Sayfa Sayısı
128
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Yetiştirme Yurtları korunma ihtiyacı içinde olan çocukların, gelişimlerine uygun, sağlıklı bir ortamda barınmalarını sağlamak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuş kuruluşlardır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesinde sosyal hizmetin mikro, mezzo, makro müdahaleleri önemlidir. Literatürde ergenlerle çalışmada mezzo müdahalelerin mikro müdahalelere göre daha etkili olduğu belirtilmektedir. Bu araştırmanın amacı, İstanbul'daki bir erkek yetiştirme yurdunda kalan koruma ve bakım altındaki 14-17 yaş arası ergenlerin problem çözme becerilerinin arttırılması ve güçlendirilmeleri konusunda gruplarla sosyal hizmet uygulamasının etkililiğini belirlemektir. Grup odaklı sosyal hizmet uygulamasının amacı ve oturumlar araştırma amacına göre düzenlenmiştir. Çalışma grup sürecine katılan 11 üye ile 5 hafta boyunca haftada iki oturum ile gerçekleştirilmiştir. Problem çözme becerilerindeki değişime Problem Çözme Envanteri'nden aldıkları ön test ve son test sonuçları üzerinden bakılmıştır. Grup sürecinde üyelerin problem çözme becerilerinin ve kendini ifade etme becerilerinin arttığı, önemli paylaşımlarla birbirlerine destek oldukları ve grup sürecinden yararlandıkları görülmüştür.

Güner, Damla, Grup Odaklı Sosyal Hizmet Müdahalesinin Devlet Korumasındaki Ergenlerin Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, Yüksek Lisans.