Gençlerin ve Yaşlıların Yaşlılık Sürecine İlişkin Görüşleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

MAKALE

Gençlerin ve Yaşlıların Yaşlılık Sürecine İlişkin Görüşleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
565-584
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olarak ifade edilen gençlik dönemi, fiziksel ve zihinsel değişimin yanı sıra kendine özgü hayat tarzı, değerleri, toplumsal hayattan beklentileri, yaşama dair görüşleri ve sorunları olan bir süreçtir. Buna karşılık yaşamın son evresi olan yaşlılık sürecinin de kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Toplumda bir saygınlığı olan yaşlıların yıllar itibariyle kazandıkları deneyimlerini ve bilgilerini aktararak yeni nesillerin sosyalleşmesine katkı sağlamalarının yanı sıra bu süreçte geçirdikleri bedensel ve zihinsel değişimlerle birlikte pek çok sorun yaşlılık sürecinde karşılarına çıkabilmektedir. Dolayısıyla farklı yaş gruplarında yer alan gençlerin ve yaşlıların yaşlılık sürecine ilişkin beklentileri, değer yargıları ve görüşleri birbirinden farklı olabilmektedir. Bu çalışma yaşamın başlangıcında sayılan gençlerin ve yaşamın son evresinde yer alan yaşlıların yaşlılık sürecine ilişkin görüşleri ile ilgili durumu değerlendirmek ve karşılaştırmak amacıyla Burdur Merkez’de ikamet eden toplam 15 genç ve 15 yaşlı bireyle yapılan görüşmelere dayanmaktadır. Elde edilen veriler kategorik içerik analizi yöntemi ile değerlendirilerek, Burdur’da yaşayan geçlerin ve yaşlıların yaşlılık sürecine ilişkin görüşleri karşılaştırılarak analiz edilmeye çalışılmıştır.

Korkut, Gülsüm - Uysal, Meryem Tuna, Gençlerin ve Yaşlıların Yaşlılık Sürecine İlişkin Görüşleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Journal of Awareness, 2, 2017, 565-584, pdf.