Çevrimiçi Bireysel Çalışma Web Sitelerinin Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Üzerindeki Etkileri

MAKALE

Çevrimiçi Bireysel Çalışma Web Sitelerinin Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Üzerindeki Etkileri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
27
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
39-54
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bireysel çalışma ve özerklik, yabancı diller eğitimi de dahil olmak üzere, her bir disiplinde eğitim alan öğrenciler için sahip olunması ve geliştirilmesi gereken önemli becerilerdir. Bu gerçeğe paralel olarak, neredeyse tüm modern ders kitaplarının paket içeriğine çevrimiçi uygulama etkinlikleri dahil edilmektedir. Bazı öğrenciler bu fırsatı en iyi biçimde kullanırken, diğer bazı öğrenciler ise bu olanağı göz ardı etmektedir. Bu bireysel çalışma web sitelerinin çoğu, kullanıcılara dört dil yeteneğinde (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ve dilbilgisi, kelime bilgisi ve telaffuz gibi alanlarda pratik yapma olanağı sağlamaktadır. Dahası, bu uygulamalar çoğunlukla sınıf öğretmeninin öğrencileri kontrol etmesi, düzeltmesi ve öğrencilerin tamamladığı öğeleri geri alabilmesi açısından çift yönlü etkileşim sağlamaktadır. İngilizce seviyelerini geliştirmek için cep telefonlarını ve kişisel bilgisayarlarını sıklıkla kullanan genç öğrenciler için, bireysel çalışma web siteleri motive edici ve dikkat çekici özellikler taşımaktadır. Bu çalışma, bu bireysel çalışma web sitelerinin, bir devle üniversitesindeki hazırlık sınıfı öğrencileri için yabancı dili olarak İngilizce öğrenmelerini ne ölçüde desteklediğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bireysel çalışma web sitesini kullanan ve kullanmayan öğrencilerin ara sınavlar ve haftalık olarak yapılan sürpriz sınavlarda aldıkları notları karşılaştırılmış ve öğrencilerin çevrimiçi bireysel çalışma programlarına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla bir anket yapılmıştır. Bu çalışma içerisinde, yapılan karşılaştırma ve anketin sonuçları ele alınarak tartışılmıştır.

Önal, Ahmet, Çevrimiçi Bireysel Çalışma Web Sitelerinin Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Üzerindeki Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Isparta, 27, 2017, 39-54, pdf.