İstanbul'da Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri ile Beden Algısı Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Sosyal Görünüş Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

TEZ

İstanbul'da Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri ile Beden Algısı Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Sosyal Görünüş Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
460423
Sayfa Sayısı
98
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
"İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencilerinin sosyal anksiyete düzeyleri ile beden algısı, olumsuz değerlendirilme korkusu, sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi" isimli araştırma Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Uygulamalı Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisans Programı'nda tez olarak hazırlanmıştır. Türkiye'de, İstanbul şehrinde yaşayan uzaktan eğitim gören ve açık öğretime devam eden üniversite öğrencileri hariç birinci ve ikinci öğretimde eğitimlerine devam eden üniversite öğrencilerinin sosyal anksiyete düzeyleri, kendilerine yönelik beden algıları, başkaları tarafından olumsuz değerlendirilebilme düşüncelerine ve kendi görünüşlerine dair algıları arasındaki olası ilişkileri araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma İstanbul'da yaşayan 18-24 yaşları arasında olan 210 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılmış olan formlar ve ölçekler; Bilgilendirilmiş Onam Formu, Demografik bilgi formu, Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (LSAÖ), Beden Algısı Ölçeği (BAÖ), Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ) ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (ODKÖ) dir. Bulgular: Sosyal Anksiyete Düzeyi ile ODKÖ, SGKÖ ve BAÖ'inden alınan puanlar yükseldikçe bireydeki sosyal anksiyete düzeyininde arttığı görülmüştür. Aralarında pozitif bir ilişki olduğu yapılan korelasyon analizi sonucunda tespit edilmiştir.

Ben, Sendi, İstanbul'da Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri ile Beden Algısı Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Sosyal Görünüş Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi , Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.