Kız ve Erkek Üniversite Öğrencilerinde Duygusallıkla Tetiklenen Yeme Davranışıyla Kişilik ve Duygudurum Bozukluğu Belirtileri Arasındaki İlişki

TEZ

Kız ve Erkek Üniversite Öğrencilerinde Duygusallıkla Tetiklenen Yeme Davranışıyla Kişilik ve Duygudurum Bozukluğu Belirtileri Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
468446
Sayfa Sayısı
90
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmada kız ve erkek üniversite öğrencilerinde duygusallıkla tetiklenen yeme davranışıyla kişilik ve duygudurum bozukluğu belirtileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi gönüllülük esasına göre kolayda örneklem yöntemiyle rastgele seçilmiş, Istanbul'un 3 farklı üniversitesinde eğitim alan 320 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılara Duygusal İştah Anketi (DİA), Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (DBÖ), Beş Faktörlü Kişilik Özellikleri Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan sosyodemografik bilgi formu veri toplama aracı olarak verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre emosyonel yeme davranışı ile cinsiyet, beden kitle indeksi ve diyet yapma davranışı ve kilo memnuniyeti algısı ile ilgili, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Elde edilen en önemli bulgular katılımcıların uyumluluk, nörötiklik, özdisiplin, dışadönüklük kişilik özellikleriyle emosyonel yeme arasında anlamlı bir ilişki olduğudur. Ayrıca uyumluluk kişilik puanlarının, anksiyete temelli duygu ve durumdaki iştahın ve dışadönüklük kişilik özelliklerinin ise olumlu duygu ve durumundaki iştahın anlamlı yordayıcısı olduğudur. Bu çalışmaya göre emosyonel yeme, uyumluluk ve dışadönüklük kişilik özelliğine sahip kişilerde gözlemlenmektedir ve yeme bozukluklarıyla obezitenin de ayrıca öncülüdür. Zaman içinde sağlığı ve psikolojiyi etkileme ihtimali olduğundan, daha kapsamlı araştırılması, risk faktörlerinin tespit edilmesi, sağlık ve koruma programlarının yürütülmesi, toplumun bilinçlendirilmesi gerekliliği dikkat çekicidir.  

Tınmazoğlu, Ece, Kız ve Erkek Üniversite Öğrencilerinde Duygusallıkla Tetiklenen Yeme Davranışıyla Kişilik ve Duygudurum Bozukluğu Belirtileri Arasındaki İlişki , Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.