Gazetelerin Genç Okurlara Yönelik Gerçekleştirdiği Faaliyetler Üzerine Bir Araştırma

MAKALE

Gazetelerin Genç Okurlara Yönelik Gerçekleştirdiği Faaliyetler Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
15
Yıl
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Günümüzde gazeteler, medyanın çeşitlenmesi ve geleneksel mecralara olan talebin azalması sebebiyle genç okurlarını kaybetme tehdidi ile karşı karşıyadır. Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde bu alışkanlığın kazandırılması için birçok araştırmalar ve projeler yürütülürken Türkiye’de bu konu gerektiği kadar ilgi çekmemektedir. Dünyada önemli gazete birliklerinin ana gündemini oluşturan genç okurlar, gazete endüstrisinin geleceği bakımından önemlidir. Artık çoklu medya seçenekleriyle karşılaşmakta olan gençler haberleri almak için geleneksel medya olan gazeteler yerine başka mecralara yönelmektedir. Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye’de gazetelerin genç okurlara yaklaşımları, bu okurlara yönelik projeleri incelenmiş. 2008 ve 2017 yıllarında gazete yöneticileriyle yapılan derinlemesine mülakatlar sonucunda, gazetelerin bilimsel araştırmalarla gençleri daha yakından tanımaları ve genç okurları elde etmeye yönelik yeni stratejiler belirlemeleri gerektiği ortaya çıkmıştır.

Aydın, Gülşah, Gazetelerin Genç Okurlara Yönelik Gerçekleştirdiği Faaliyetler Üzerine Bir Araştırma, Global Media Journal TR Edition, 15, 2017, pdf.