Genç Çiftlerin Sosyal Medyada Yaşam Tarzı Temsilleri: İnstagram Örneği

MAKALE

Genç Çiftlerin Sosyal Medyada Yaşam Tarzı Temsilleri: İnstagram Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
15
Yıl
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Sosyal medyanın yeni bir kamusal alan olarak gelişimi ile beraber, tüketim alışkanlıkları ve yaşam biçimlerini konu alan görseller ve metinler bir tıkla birçok kişiyle paylaşılabilir olmuştur. Bu yolla, kullanıcıların gösterişçi tüketiminin göstergesi olan; sahip oldukları statü sembolü nesneleri, gittikleri eğlence mekânları, yedikleri yemekleri vb. konu alan paylaşımları ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki bilgiler ışığında bu çalışma, orta-üst sınıfa mensup genç çiftlerin Instagram üzerinden paylaştıkları fotoğrafları, tüketim kültürüyle ilişkili olan yaşam tarzları bağlamında incelemektedir. Fotoğrafların çözümlenmesinde göstergebilimsel yöntem kullanılmış; yaşam tarzı temsillerinin düz anlam, yan anlam ve mitlerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Araştırmada, sosyal medya kullanıcıları bağlamında, literatüre katkı sağlayacak bulgulara ulaşılmış; söz konusu bulgular, sonuç bölümünde tartışılmıştır.

Tosun, Osman Burak, Genç Çiftlerin Sosyal Medyada Yaşam Tarzı Temsilleri: İnstagram Örneği, Global Media Journal TR Edition, 15, 2017, pdf.