Üniversite Gençliğinin Toplumsal Ve Siyasal Sorunlara Bakışı: Muş Alparslan Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Örneği

MAKALE

Üniversite Gençliğinin Toplumsal Ve Siyasal Sorunlara Bakışı: Muş Alparslan Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
39
Yıl
Sayfa Aralığı
322-346
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Üniversite kavramı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemine dikkat çekilen, farklı bakıs açılarından uzun yıllardır tartısılan bir kavram olma özelliğini korumaktadır. Süreç içerisinde yapılan tartısmalar dünyadaki gelismelere kosut olarak yön değistirse de, konuya verilen önemde herhangi bir azalma olmamıstır. Konunun önemsenmesinin temelinde kurulusundan günümüze üniversite kurumunun toplumsal yasamın gelisimine etkilerinin ve bu kurumdan olan sosyo-ekonomik beklenti düzeyinin yüksek olması yatmaktadır. Türkiye'de her ile bir üniversite kazandırılmaya iliskin sürdürülen yoğun çalısmalar hedefine ulasmıs ve 2006-2008 aralığında arka arkaya kurulan 41 devlet üniversitesi ile artık Türkiye'nin her ilinde bir üniversite bulunması sağlanmıstır. Bunun en önemli getirilerinden birisinin, bölge halkının artık okuyabilme adına kendilerine uzak saydıkları yerlesim yerlerine gitmemeleri ve eğitimlerini kendi memleketlerinde sürdürebilme imkanı verilmis olduğu söylenebilir. Đste bu söylemler paralelinde bu makalede yeni açılan üniversitelerin, kurulduğu sehire olan etkileri, sehrin sosyal ve kültürel yasamına neler kattığı ve bir kültür yuvası olan üniversitelerin sehir insanlarının ve gençlerinin hayatlarında nasıl bir değisime sebep olabileceği, Mus Alparslan Üniversitesi'nin ve Bitlis Eren Üniversitesi'nin çesitli bölümlerinden seçilen 100'er, toplam 200 öğrenciyle yapılan anketler sonucunda SPSS veri çözümleme tekniği ile analiz edilmeye çalısılacaktır. Yine bu analizler bağlamında üniversite öğrencilerinin hem il, hem bölge hem de bulundukları üniversite hakkında neler düsündükleri; siyasal, toplumsal ve kültürel sorunlar ve bu sorunların çözümleri hakkında neler düsündükleri de irdelenecektir. Bu açıklamaların ısığında ise yeni açılan iki üniversite ile alakalı bilgiler karsılastırmalı olarak anlatılacak ve bu bilgiler neticesinde genel bir değerlendirme yapılacaktır.

Koç, Yunus - Palabıyık, Adem, Üniversite Gençliğinin Toplumsal Ve Siyasal Sorunlara Bakışı: Muş Alparslan Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Örneği , Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 2012, 322-346, pdf.