Genç Sporcu ve Antrenörlerde Sigara İçme Alışkanlık ve Davranışları

MAKALE

Genç Sporcu ve Antrenörlerde Sigara İçme Alışkanlık ve Davranışları

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
41-55
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, genç sporcu ve antrenörlerde sigara içme alışkanlığının ve sigara içme davranışını etkileyen değişkenlerin incelenmesidir. Araştırma, Konya’da 2016 yılında düzenlenmiş olan Türkiye Gençler Halter Şampiyonası sırasında gerçekleştirilmiştir. Toplam 225 katılımcıdan sigara kullanımına ilişkin tutum ve davranışlarıyla birlikte, demografik özelliklerine yönelik veriler anket yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizi Ki-kare testi ile yapılmıştır. Genç yarışmacı sporcu ve antrenörlerde sigara içme sıklığı %33.8 olarak belirlenmiştir. Özellikle genç sporcularda sigaraya başlama yaşının 13.8±2.4 yıl gibi oldukça erken bir dönem olduğu tespit edilmiştir. Sigara içen genç sporcu ve antrenörlerin yaklaşık olarak %60’ının günde 10 adetten fazla sayıda sigara içtiği ve bu alışkanlığa sportif kariyer öncesinde başladığı belirlenmiştir. Sigara içen olgulardan %81.6’sı en az 2 yıl ve daha uzun süredir sigara içmeyi sürdürmektedir. Ayrıca, sigara içen genç sporcu ve antrenörlerin %61.8’inin sigarayı bırakmak istediği, %63.2’sinin bırakmayı denediği, ancak başaramadığı ve %81.6’sının herhangi bir sigara bıraktırma eğitimine katılmadığı belirlenmiştir. Özellikle, sigara içmenin performansı olumsuz yönde etkilemeyeceğini ve sporcunun sigara içebileceğini düşünen olguların daha fazla oranda sigara içme davranışı sergilediği gözlenmiştir. Sonuç olarak, genç sporcu ve antrenörlerde sigara içme sıklığının oldukça yüksek olmasından dolayı, toplumda rol model olan sporcu ve antrenörlere yönelik, özellikle sigaranın performans üzerindeki olumsuz etkilerinin vurgulandığı, sigara bıraktırma eğitimlerinin önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Aslan, Hüseyin - Erdağı, Kenan - Işık, Bülent - Erdoğan, Mükerrem - Güvenç, Alpay, Genç Sporcu ve Antrenörlerde Sigara İçme Alışkanlık ve Davranışları, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Antalya, 1, 2017, 41-55, pdf.