Almanya'da Gençlik Ve Gençlik Kültürleri Kavramlarının Tanımı Ve Tarihsel Gelişimi

MAKALE

Almanya'da Gençlik Ve Gençlik Kültürleri Kavramlarının Tanımı Ve Tarihsel Gelişimi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
59-74
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Türk ve Alman çocuk ve gençlik yazınlarında gençlik yazın bilimi açısından gençlik yazını denince, ister istemez gençlik toplum bilimi verilerinden de yararlanma ihtiyacı doğmaktadır. Gençlik yazını bu bağlamda gençlik toplum bilimi ve gençlik psikolojisi ile gençlik yazın tarihi gibi farklı disiplinlerle birlikte düşünülmelidir. Bu bakımdan gençlik yazını kavramını, gençlik alt kültürlerini ve dolayısıyla gençlik yazınını daha iyi anlayabilmek için, genç ve gençlik kavramlarına toplum bilim ve tarihi açısından bakmakta yarar vardır. Bu bakış bizlere Alman gençlik alt kültürlerinin on yedinci yüzyıldan itibaren günümüze değin geçirdiği değişimler ile günümüzde sahip olduğu özellikleri de gözler önüne serecektir. Bu çalışmada Alman gençlik kültürleri bağlamında gençlik kavramının kavram açıklamasından sonra gençlik kültürü, gençlik alt kültürleri gibi kavramlara değinilmeye çalışılacak ve kavramın gençliktoplumbilimsel yeri irdelenmeye çalışılacaktır. Daha sonra gençlik kavramı ve kültürlerinin Almanya’da onyedinci yüzyıldan günümüze doğru olan tarihsel gelişim sürecine göz atılarak gençlik kültürlerinde görülen bir takım değişim ve hareketlere değinilecektir. Genel bir tarihsel bakışın ardından, günümüz gençlik kültürlerini de içine alan yeni medyalar dönemine değinilerek gençlik kavramı ve kültürlerinde görülen en son değişimler, gençlik yazın bilimi açısından değerlendirilecektir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında günümüz gençliğin okuma alışkanlıkları ve yazın ile olan ilişkilerine de değinilmeye çalışılacaktır. Bunun için de daha çok Alman gençlik toplum bilimi ve Alman gençlik yazını verilerinden yararlanılacaktır.

Asutay, Hikmet, Almanya'da Gençlik Ve Gençlik Kültürleri Kavramlarının Tanımı Ve Tarihsel Gelişimi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 2017, 59-74, pdf.