Kültürlerarası İletişim Bağlamında Türk Üniversite Öğrencilerinin Japonlara Yönelik Kalıp Yargıları

MAKALE

Kültürlerarası İletişim Bağlamında Türk Üniversite Öğrencilerinin Japonlara Yönelik Kalıp Yargıları

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
37
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
91-107
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Kültürlerarası iletişimi etkileyen önemli faktörlerden birisi kalıp yargılardır. Türk üniversite öğrencileri Japonlara ilişkin çeşitli kalıp yargılara sahiptir. Bu kalıp yargıların belirlenmesi Türkler ve Japonlar arasında sağlıklı bir etkili iletişim kurma yolunda önemli katkılar sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı Türk üniversite öğrencilerinin Japonlara yönelik sahip oldukları kalıp yargıları belirlemektir. Bu doğrultuda Selçuk Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir alan araştırması yürütülmüştür. Çalışmanın genel bir sonucu olarak “Japonlara” ilişkin sahip olunan olumlu kalıp yargıların olumsuzlara göre çok daha fazla olduğu belirlenmiştir.

Bakan, Ömer - Canöz, Kadir, Kültürlerarası İletişim Bağlamında Türk Üniversite Öğrencilerinin Japonlara Yönelik Kalıp Yargıları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya, 37, 2017, 91-107, pdf.