Aldıkları Eğitimle İlgili Üniversite Öğrencilerinin Algı, Görüş ve Değerlendirmeleri

MAKALE

Aldıkları Eğitimle İlgili Üniversite Öğrencilerinin Algı, Görüş ve Değerlendirmeleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
129-140
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi lisans öğrencilerinin aldıkları eğitim ile Merrill’in öğretimin temel ilkelerinin ne kadar uyumlu olduğu araştırılmıştır. Merrill’in öğretimin temel ilkelerininin yanı sıra Kirkpatric’in eğitimi değerlendirme aşamaları da uyumlaştırılarak kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerle yüz yüze görüşülerek aldıkları eğitim hakkındaki görüşleri Merrill ve Kirkpatric’in modelleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre üniversiteye giriş sınavında ilk üç tercihleri İletişim Fakültesi olan öğrencilerin derslerinde daha gayretli oldukları görülmektedir. Bununla birlikte bu öğrenciler, aldıkları derslerin büyük bir bölümünün gerçek dünya sorunları ile ilgili olmadığını ve buna bağlı olarak da derslerin içeriklerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylemektedirler. Sınavlardan, ödevlerden, etkinlik ve projelerden yeterince geribildirim alamayan öğrenciler, uygulama ve öğrenilen bilgileri işe koşma ilkelerinin gerçekleştirilmesinin zorluğundan söz etmektedirler. Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmemesi ve eski bilgileri tekrar sunması öğrenciler tarafından olumlu algılanmamaktadır. Öğrenciler tarafından sözü edilen eksiklikler üniversite eğitiminin iyileştirilmesi, yeniden düzenlenmesi için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu fırsatı akademisyenler, yeni ders tasarım yaklaşımları gibi bilimsel verileri işe koşarak değerlendirebilirler.

Ataizi, Murat - Sever, Necip Serdar, Aldıkları Eğitimle İlgili Üniversite Öğrencilerinin Algı, Görüş ve Değerlendirmeleri, Selçuk İletişim Dergisi, Konya, 4, 2017, 129-140, pdf.