Çocuk ve Gençlerde Okuma Alışkanlığı Sorunu: Okul Kütüphanelerinin İşlevselliğine Bir Bakış

MAKALE

Çocuk ve Gençlerde Okuma Alışkanlığı Sorunu: Okul Kütüphanelerinin İşlevselliğine Bir Bakış

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
281-285
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Eğitim, ailede başlayan ve ilerleyen aşamalarda farklı kurumlarca desteklenen bir süreçtir. Bu kurumların en önemlilerinden biri okul kütüphaneleridir. Okul kütüphaneleri gerek müfredatı gerekse erken yaştan itibaren bireyin kültürel gelişimini desteklemek ve şekillendirmek adına hayati önem taşımaktadır. Eğitim ile sıkı ilişkilere sahip okul kütüphanelerinin sayısal durumu göz önünde bulundurulurken, niteliğinin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Okul-kütüphane ilişkisinin kalitesi, her iki unsurun niteliği ile doğru orantılıdır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki okul kütüphanelerinin nicel ve nitel yönleri genel hatları ile tartışılmakta ve kaliteli bir eğitim-kütüphane etkileşimi için atılması gereken adımlar üzerinde durulmaktadır.

Akman, İsmail - Akman, Nuran, Çocuk ve Gençlerde Okuma Alışkanlığı Sorunu: Okul Kütüphanelerinin İşlevselliğine Bir Bakış, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Ankara, 2, 2017, 281-285, pdf.