Stresin Üniversite Öğrencilerin Ders İçi Performansı Üzerinde Etkisi (Selçuk Üniversitesinde Bir Alan Çalışması)

TEZ

Stresin Üniversite Öğrencilerin Ders İçi Performansı Üzerinde Etkisi (Selçuk Üniversitesinde Bir Alan Çalışması)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
453447
Sayfa Sayısı
41
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmada, stres kaynağı ve ders içi performansının detaylı tanımı yapılmıştır. Stresin, üniversite öğrencilerinin ders içi performansını nasıl etkilediğini incelemek için Selçuk Üniversitesinʼde ( 75 ) üniversite hocası ve ( 600 ) öğrenci arasında anket gerçekleştirilmiştir. Uygulanan anket, 43 stres kaynağı ölçek soruları, 8 öğrencilerin ders içi performansı ölçek soruları ve 5 demografik soru olmak üzere toplamda 56 sorudan oluşmaktadır. Alınan anket sonuçları analizinde IBM SPSS statistics 22 for windows paket programı kullanılmıştır. Anket sonuçlarına, korelasyon, faktör analizi, t test, ve tanımlayıcı istatistik yöntemleri uygulanmıştır. Öğrencilerin stres dağılımı cinsiyet, yaş, doğduğu şehir, bölümleri ve uyruklarına göre yapılmış ve yapılan bu gruplara göre öğrencilerin performansı belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda, stres kaynaklarının (U,KY,FC) ders içi performansına negatif yönde etkilediği görülmüştür, ayrıca üniversiteden kaynaklanan stres öğrenciler arasında en fazla görülen stres çeşididir.

Husseın, Yıldırım Salahaldın Husseın, Stresin Üniversite Öğrencilerin Ders İçi Performansı Üzerinde Etkisi (Selçuk Üniversitesinde Bir Alan Çalışması) , Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.