Cinsel İstismarda İstismarcı Kurban İkilemi ve Adli Değerlendirme: Bir Olgu Sunumu

MAKALE

Cinsel İstismarda İstismarcı Kurban İkilemi ve Adli Değerlendirme: Bir Olgu Sunumu

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
145-148
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Aile içi sorunları olma, parçalanmış ailede büyümek, ebeveynlerinde kişilik bozukluğu olma, fiziksel ve ruhsal bozukluklar ifade etme, alkol ve madde kullanma öyküsü, daha önce cinsel istismara maruz kalma öyküsü ve sosyal desteğin yetersizliği gibi faktörler cinsel istismara maruz kalma riskini arttırabilmektedir. Mevcut çalışmalara göre, istismara uğrayan çocukların yaklaşık üçte biri ileride istismarcı bireyler olmaktadır. Böyle bir durumda, istismarcı-kurban ikilemi yaşanmaktadır. Daha da önemlisi, ek tıbbi hatalar ve deneyim yetersizliği bu olgularda adli değerlendirme sürecini daha karmaşık hale getirmektedir. Bu olgu sunumunda, ergenlik döneminde istismar öyküsü olan bakıcısı tarafından istismar edilen pediatrik bir olgu tartışılmıştır. Kurban istismarcı kısır döngüsünü azaltmak için cinsel istismarın erken tanınması, gelişen psikiyatrik bozuklukların tedavisi ve bir takip programı gerekmektedir.

Kütük, Meryem Özlem - Güler, Gülen - Tufan, Ali Evren - Sanberk, Sati, Cinsel İstismarda İstismarcı Kurban İkilemi ve Adli Değerlendirme: Bir Olgu Sunumu, Düşünen Adam Dergisi, İstanbul, 2, 2017, 145-148, pdf.