Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği Ölçeğinin Psikometrik Değerlendirmeleri ve Yapısal Geçerlik: Ortaokul ve Lise Öğrencileri

MAKALE

Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği Ölçeğinin Psikometrik Değerlendirmeleri ve Yapısal Geçerlik: Ortaokul ve Lise Öğrencileri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
62-83
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bazı ebeveynler daha iyi bir eğitim için çocuklarına destek sunabilirler. Ancak bazı ebeveynler çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için en iyi yolun baskı olduğunu düşünebilir. Bu araştırma, ebeveynlerin bu iki yoldan birini tercihi ile ortaya çıkabilecek, olumlu olumsuz sonuçları belirlemeye dönük bir ölçme aracının geliştirilmesine yöneliktir. Bu amaçla iki farklı çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların katılımcıları birinci çalışmada 536, ikinci çalışmada 529 ortaokul ve lise öğrencisidir. Çalışma verileri Denizli il merkezinde bulunan ortaokul ve liselerden elde edilmiştir. Birinci çalışma verileriyle ölçeğin faktör yapısı ve iç tutarlığı hesaplanmıştır. İkinci çalışmada, ölçeğin bileşen ve ayırt edici geçerliği yapılmıştır. Çalışmada, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Başarı Yönelimleri Ölçeği, İçsel Motivasyon Ve Sınav Kaygısı İçin Motivasyon Ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği alt ölçekleri ile birlikte öğrencilerin not ortalamaları kullanılmıştır. Sonuçta, Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği Ölçeği’nin (EABBDÖ) hem ortaokul ve hem de lise öğrencileri için Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı Ölçeği (EABBÖ) ve Ebeveyn Akademik Başarı Desteği Ölçeği (EABDÖ) geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçebilecek nitelikte bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır. Anahtar sözcükler: Ebeveyn akademik başarı baskısı, ebeveyn akademik başarı desteği, ölçek, geçerlik, güvenirlik

Kapıkıran, Şahin, Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği Ölçeğinin Psikometrik Değerlendirmeleri ve Yapısal Geçerlik: Ortaokul ve Lise Öğrencileri, Ege Eğitim Dergisi, 1, 2016, 62-83, pdf.