Kolektif Eylem Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

MAKALE

Kolektif Eylem Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
9
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
111-129
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de kolektif eylem çalışmalarında kullanılabilecek, psikometrik özellikleri görgül olarak ortaya konmuş, pratik ve uygulaması kolay bir kolektif eylem ölçeğini literatüre kazandırmaktır. Bu çalışma çeşitli üniversitelerde öğrenimine devam eden toplam 505 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Kolektif Eylem Ölçeği (KEÖ) araştırmacı tarafından; çeşitli protesto davranışları ve sosyal medya etkinliklerini de kapsayan toplam dokuz ifadeden oluşmaktadır. Ölçek verisi uygun yöntemlerle analiz edilmiştir. İlk olarak, Direct Oblimin rotasyonu ile yapılan faktör analizi sonunda KEÖ’nin iki alt faktörü olduğu görülmüştür. Bu alt faktörlere yüklenen ifadelerin içeriği ile tutarlı olarak; “bireye yasal sorumluluk yükleyen eylemler” ve “bireye yasal sorumluluk yüklemeyen eylemler” isimleri verilmiştir. Ölçeğin iç güvenirliğinin tatmin edici olduğu görülmüştür. Ayrıca KEÖ’nin ölçüt bağıntılı geçerliliğine bakmak için Kimlik İşlevleri Ölçeği bir ölçüt olarak alınmış; her iki ölçeğe ait alt ölçekler ve toplam ölçek puanları arasındaki ilişkilerin anlamlı düzeyde olduğu bulunmuştur.

Kaya, Orhan - Mamatoğlu, Nihal, Kolektif Eylem Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Nesne Psikoloji Dergisi, Ankara, 9, 2017, 111-129, pdf.