İki Ergende Kekeleme ile Prezente Olan Yapay Bozukluk: Psikoeğitimin Önemi

MAKALE

İki Ergende Kekeleme ile Prezente Olan Yapay Bozukluk: Psikoeğitimin Önemi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
87-89
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Yapay bozukluk hastaların istemli olarak fiziksel ya da ruhsal hastalık bulguları sergiledikleri bir tanıdır. Hastalar bu davranışla ilişkili motivasyonlarının bilinçli olarak farkında değildir ve sonucunda açık bir kazanç sağlamaz. Pediatrik yapay bozukluk olgularının çoğu “bakım verenin yapay bozukluğu” olarak bildirilmişse de, pediatrik hastalık bulguları istemli olarak çocuk ve ergenler tarafından da taklit edilebilmektedir. Bildiğimiz kadarıyla tıbbi literatürde daha önce kekeleme ile prezente olan bir yapay bozukluk olgusu bildirilmemiştir. Biz bu olgu sunumunda Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı-Beşinci Baskısına (DSM-5) göre kekemelik sergileyen “yapay bozukluk” tanısı konmuş iki ergeni sunarken, çocuk ve ergenlerdeki yapay bozukluğun tanı ve tedavi süreçlerini de tartışmayı amaçladık. Her iki olgu da psikoeğitim ve erken konfrontasyon sonrasında iyileşme göstermişlerdir.

Bolat, Nurullah - Yalçın, Özhan, İki Ergende Kekeleme ile Prezente Olan Yapay Bozukluk: Psikoeğitimin Önemi, Nöropsikiyatri Arşivi, 1, 2017, 87-89, pdf.